Directiva de Màquines 98/37/CE

A partir de l'Octubre de 2009 entrà en vigor el compliment de la totalitat de les normatives europees de seguretat segons l'annexa II  de la Directiva Màquines 98/37/CE.

Entre els quals destaca la necessitat de la instal·lació, si fos necessari, de les respectives mesures de seguretat per el compliment de la Directiva en les futures instal·lacions de; fotocèl·lules, bandes sensibles, paracaigudes, mesura de forces d'impacte, l'anàlisi de riscs, resistència al vent, dibuix del conjunt, esquema elèctric, registre de manteniment, manteniment ordinari (màxim 6 mesos), expedient tècnic i la respectiva declaració de conformitat amb marcat CE. Declinant tota responsabilitat per els eventuals danys que pugessin derivar a persones , bens i animals, directe o indirectament, amb conseqüència de l'incompliment d'aquesta normativa de seguretat. Fent responsable al propietari de la porta, administrador o instal·lador de qualsevol dany provocat per d'incompliment de la mateixa.

Posant-nos al seu servei pel que fa a les possibles modificacions, adaptacions, mesures i revisions per el compliment de la mateixa.

 

  

 

Directiva 89_106_CEE(Oct09)[1].pdf
Documento Adobe Acrobat [146.7 KB]